การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63  ปีการศึกษา 2556

ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย  โซนเหนือ  

วันที่  21  สิงหาคม  2556   ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

DSC02639DSC02622

เหรียญทอง  อันดับ 1   การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.4-6

ด.ช.ยี่คำ  นามหลง  และ ด.ญ.อ่อนนุช  หงษ์คำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

เหรียญทอง  อันดับ 3   การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.1-3

ด.ช.สอง  นามยี่  และ ด.ญ.อ่อน  นามไซ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

DSC02630

เหรียญทอง  อันดับ 2   การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.1-3

ด.ช.สันธีสุข  อิ่นจ้อย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

DSC02626

เหรียญทอง  อันดับ 2   การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.เกี๋ยงฟอง  โกศคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ครูเอก  ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล  และคนที่ไม่ได้ไปแข่งต่อก็ให้พัฒนาตัวเองต่อไป  เพื่อวันข้างหน้า  ส่วนคนที่ได้แข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ก็ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อม  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  สู้ๆ  …………..  โปรดติดตามผลในวันที่ 7 ก.ย.นี้ และส่งกำลังใจให้ด้วย

โฆษณา