กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

26  มิถุนายน  2556

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย

DSC02472

DSC02469

DSC02467

DSC02479

DSC02482

การประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ปีการศึกษา  2556

classi5_12786

โฆษณา