การนำเสนอผลงานรายวิชาประวัติศาสตร์  ป.5

เรื่อง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย)

DSC02414DSC02413

ผลงานนักเรียน

DSC02435DSC02431

DSC02432DSC02427

การนำเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

แม้งานจะยาก  หรือจะเหนื่อยเพียงใด  แต่งานที่ออกมาสำเร็จ  ก็ทำให้หายเหนื่อย

ขอปรบมือให้ดัง ๆ   จากครูเอก

โฆษณา