ลองทำดู  แล้วจะรู้ว่าเราเก่งแค่ไหน

คำแนะนำ  การทำแบบทดสอบ

กดที่คำว่า  เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1  แล้วทดลองทำดู  โดยไม่แอบดูเฉลย  แล้วจะรู้ว่า  “อ๋อ”

เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1

โฆษณา