เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

คำแนะนำ  การทำแบบทดสอบ

กดที่คำว่า  อาเซียน ชุดที่ 1  แล้วทดลองทำดู  โดยไม่แอบดูเฉลย  แล้วจะรู้ว่า  “อ๋อ”

อาเซียน ชุดที่ 1

โฆษณา